Examen

Welkom op de website van BCCA vzw waar u de online toets voor de kwalificatie als ventilatieverslaggever kan afleggen. Slagen voor de online toets* is een noodzakelijke voorwaarde om als verslaggever te kunnen optreden binnen het kwaliteitskader ventilatie.
Workaround to prevent JS error when field is empty

* Voor het aspect mechanische ventilatie  moet daarnaast nog een praktisch examen afgelegd worden. Het praktisch examen zal georganiseerd worden vanaf midden april 2016.

De online toetsen zijn gebaseerd op volgende documenten:

Om vlot deel te nemen aan de online toets of een tutorial houdt u ook best pen, papier en een rekenmachine bij de hand.

Tutorial

Alvorens de toets voor de gekozen kwalificatie(s) af te leggen, kan u een tutorial volgen die u helpt bij het interpreteren van de vragen. Dit wordt georganiseerd in vraag en antwoord. Na elke vraag krijgt u het correcte antwoord te zien met wat uitleg waarom dit antwoord als correct beschouwd wordt.

Demo examen

Alvorens de toets voor de gekozen kwalificatie(s) af te leggen, kan u ook een demo examen afleggen: zo krijgt u een idee van de vragen die u op de online toets kan verwachten, de manier van vragen stellen en het uitzicht van de schermen waarop de vragen verschijnen. 

Hoe deelnemen aan de online toets?

Door op de knop examen afleggen te klikken, komt u op de pagina van de kwalificatie toets terecht. Hiervoor moet u aangemeld zijn met het juiste account. Daarvoor heeft u een e-mail ontvangen van BCCA.

Het examenreglement voor online toetsen kan u downloaden onderaan deze pagina.

Verder verloop na afleggen van de toets

Als u slaagt voor de online toets zullen de kwalificaties die u behaalt toegevoegd worden aan de kwalificaties van het bedrijf waarvoor u werkt. Dat betekent dat uw bedrijf vanaf dan kan optreden als ventilatieverslaggever voor de betreffende deelaspecten en u toegang zal hebben tot dossiers waar u kan optreden als verslaggever.Als u als verslaggever mechanische ventilatie wil deelnemen aan het kader, zal een geslaagde online toets u toegang geven tot het praktijkexamen.

Over BCCA vzw

BCCA vzw is een gespecialiseerde certificatie-instelling in de bouw voor producten en bouwsystemen, organisatiesystemen, beheersystemen, personen en processen.BCCA vzw is actief in alle types van certificatieprocedures, zowel wettelijke procedures via een overheidsmandaat als vrijwillige op basis van een consensus tussen partijen. Telkens als nodig laat BCCA vzw zich door de bevoegde overheid erkennen om aan de certificatie een maximale waarde te geven.

Meer info

Meer info over deze site en de toetsen kan u bekomen via ventilatie@bcca.be.